دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان


ثبت نام دانشجویانورود دانشجویانجستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد یاری ناصریه مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: فرآیند کاوی نخبه ستیزی در بخش عمومی، نظریه ای داده بنیاد .......
تاریخ:
1397/12/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابوالفتح یاری
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابوالفتح یاری
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدمهدی سلیمانی پای طاق
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدمهدی سلیمانی پای طاق
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ابوالفتح یاری مورد تصویب مدیر گروه محمد ضیاءالدینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیر سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای بر شادابی محیط کار و عملکرد شغلی کارکنان شرکت خطوط لوله نفت رفسنجان .......
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ابوالفتح یاری مورد تصویب مدیر گروه محمد ضیاءالدینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیر سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای بر شادابی محیط کار و عملکرد شغلی کارکنان شرکت خطوط لوله نفت رفسنجان .......
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ابوالفتح یاری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیر سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای بر شادابی محیط کار و عملکرد شغلی کارکنان شرکت خطوط لوله نفت رفسنجان .......
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کامبیز سالاری تبار
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن ملاشفیعی
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهرام عسکری حصن
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهرام عسکری حصن
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهرام عسکری حصن
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد حیدری
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شهرام عسکری حصن مورد تصویب مدیر گروه علی باقری زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش اقتصاد انرژی در ایجاد رقابت بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان در بحران سوریه ۲۰۲۰_۲۰۱۱ .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شهرام عسکری حصن مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش اقتصاد انرژی در ایجاد رقابت بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان در بحران سوریه ۲۰۲۰_۲۰۱۱ .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شهرام عسکری حصن مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش اقتصاد انرژی در ایجاد رقابت بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان در بحران سوریه ۲۰۲۰_۲۰۱۱ .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد حیدری مورد تصویب مدیر گروه محمد ضیاءالدینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر امنیت شغلی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسن ملاشفیعی مورد تصویب مدیر گروه محمد ضیاءالدینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی مؤلفه های شخصیتی مؤثر برفرسودگی شغلی در سازمانهای دولتی شهرستان انار(مطالعه پدیدار شناسی) .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسن ملاشفیعی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی مؤلفه های شخصیتی مؤثر برفرسودگی شغلی در سازمانهای دولتی شهرستان انار(مطالعه پدیدار شناسی) .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیدکمال الدین دولت خواه مورد تصویب مدیر گروه محمدحسین رمضانی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: سیر تحول ، شناسایی و تضمین حقوق شهروندی در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه بهرامشاهی سیستانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل جرم شناختی قاچاق مواد مخدر از سوی جامعه ایثارگری در شهرستان رفسنجان .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدرضا محکم
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مینا رزانی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی ملاحسینی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی ملاحسینی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی ملاحسینی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد حیدری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر امنیت شغلی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو زینب میرزایی عباس ابادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: علی منصوری زرندی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: عباس ابیار
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: سمیه سیستانی پور
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: زهرا درتاج رابری
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: احمد اسماعیلی علی اباد وزیر
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: مجید زارع همت اباد
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: حجت ایرانمنش
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی رنجبر حسنی محمود ابادی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا محمدی کیا
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی بمانی پورصالح اباد
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی بمانی پورصالح اباد
تاریخ:
1397/12/26