دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان


ثبت نام دانشجویانورود دانشجویانجستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 1                   کاربران مهمان: 4
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید دروازه بانان
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو حوا عسکرپورکبیر کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: صلاح الدین لال محمدی
تاریخ:
1397/10/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: الهه ها شمزهی
تاریخ:
1397/10/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: جواد ملاحسینی
تاریخ:
1397/10/25
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو سعیده بمانادی پاریزی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/25
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو سارا شفیعی بافتی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مینا فخرابادی پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر دانش مالی کمیته حسابرسی بر رابطه بین استراتژی تجاری و اجتناب مالیاتی .......
تاریخ:
1397/10/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو افسانه اکبری پور بارچی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورتهای مالی .......
تاریخ:
1397/10/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهتاب سادات حسینی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهتاب سادات حسینی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه حسنی کبوترخانی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حسین عبدلی مسینان
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه نژاد اسدی اودرجی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید کاظم مرتضوی شاهم ابادی
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدرضا عباس زاده چاورچی مورد تصویب مدیر گروه مهدی باقری زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جستجوی آنلاین محصولات فیزیکی بر اساس اصول و مبانی وب معنایی .......
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسین اسماعیلی علی اباد وزیر مورد تصویب مدیر گروه مهدی باقری زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تخمین تلاش پروژه‌های نرم‌افزاری با استفاده از ترکیب الگوریتم‌های تکاملی .......
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو الهه صادقی حسین ابادی مورد تصویب مدیر گروه ملیکه بهشتی فر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر شایستگی‎های عاطفی-اجتماعی کارکنان بر انگیزه پیشرفت با توجه به نقش میانجی رفتار اخلاقی در تامین اجتماعی شهرستان رفسنجان. .......
تاریخ:
1397/10/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیما بخشی
تاریخ:
1397/10/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جعفر کمالی
تاریخ:
1397/10/23