استاد عزیز و دانشجوی گرامی

باسلام

احتراما با توجه به یکپارچه سازی سامانه پایان نامه ها برای کلیه دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور

کلیه اساتید گرامی و همچنین تمامی دانشجویانی که در حال انجام مراحل تصویب پایان نامه بوده و کد دفاع برای آنها صادر نشده است می بایست حداکثر تا تاریخ 20-02-1398 در سامانه جدید ثبت نام نمایند

بدیهی است پس از تاریخ فوق سایت قدیم غیر فعال خواهد شد.

لازم بذکر است برای دانشجویانی که پروپوزال آنها تصویب شده، ملاک تاریخ سیستم قبل خواهد بود و از این لحاظ متضرر نخواهند شد.(این دانشجویان نیز باید در سایت جدید ثبت نام نمایند)

 

 نکات ضروری جهت ثبت نام:

آدرس پست الکترونیک باید صحیح درج شود زیرا رمز عبور به این آدرس ارسال می گردد و در صورت درج اشتباه امکان ثبت نام مجدد وجود ندارد.

اگر مشخصات استاد شما در این سامانه وجود ندارد به ایشان اطلاع دهید تا در سایت ثبت نام نمایند.

دستور العمل ثبت نام بصورت فیلم در سایت موجود است.

آدرس سایت جدید: https://ris.iau.ac.ir


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان


ثبت نام دانشجویانورود دانشجویانجستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 1                   کاربران مهمان: 10
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو مرتضی امیرماهانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/30
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو مهدی اسمعیل زاده اشینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/29
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: محمد محمد رضایی همت اباد
تاریخ:
1398/04/26
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو فرخنده رحیم پور کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/26
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو عبدالغفور نصیری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: علی حسینی مهدی اباد
تاریخ:
1398/04/25
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهندس اکبرپور
دانشجو: سید علی اکبر حسینی کبوترخانی
تاریخ:
1398/04/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علی حسینی مهدی اباد
تاریخ:
1398/04/24
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: فاطمه دهقانیان
تاریخ:
1398/04/24
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو حسن پودینه کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/24
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو مرتضی انصاری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/24
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو سیما زمانی قوام ابادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/23
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو جعفر نخعی محمد ابادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/23
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو محمد رضا اسماعیلی شهراباد کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/23
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو الهه انجم شعاع کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/23
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو حسین حسین زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فهیمه مهدیان
تاریخ:
1398/04/23
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو علی بیاضی زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/23
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو مجید اسدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/19
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو معین افشاری پور کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/18
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو حجت الله قیصران پور کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/17
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: فاطمه دهقانیان
تاریخ:
1398/04/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه دهقانیان
تاریخ:
1398/04/15
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو فرشته رستمی راوری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/15
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو شادی شکوری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/15
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو علی اعتمادی خیاوی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/15
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو زهرا جعفری راد کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/15
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: سارا سلطانی تاج ابادی
تاریخ:
1398/04/12
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سارا سلطانی تاج ابادی
تاریخ:
1398/04/12
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو رضا علی حسینی رحمت ابادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/11
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو ژیلا علی حسینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/11
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: احمد مومنی
تاریخ:
1398/04/11
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: احمد مومنی
تاریخ:
1398/04/10
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو احد زین الدینیان کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/10
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو مهدیه رجایی نژاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/09
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: طیبه سیستانی بهرامشاهی دره در
تاریخ:
1398/04/09
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: طیبه سیستانی بهرامشاهی دره در
تاریخ:
1398/04/09
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: طیبه سیستانی بهرامشاهی دره در
تاریخ:
1398/04/09
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو جبالبارزی کروکی شایسته کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/09
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: محمد حسین فصیحی هرندی
تاریخ:
1398/04/09