دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان


ثبت نام دانشجویانورود دانشجویانجستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 1                   کاربران مهمان: 5
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو الهه ها شمزهی مورد تصویب مدیر گروه محمد ضیاءالدینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی الگوی بهسازی استراتژیک نیروی انسانی در دادگستری های کل کشور .......
تاریخ:
1397/07/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شیما خسروی مورد تصویب مدیر گروه محمد ضیاءالدینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر نظام جامع کارآفرینی سازمانی در حوزه بهداشت و درمان .......
تاریخ:
1397/07/03
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: غزل عوض پورمشیزی
تاریخ:
1397/07/03
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ارمان باقری
تاریخ:
1397/07/03
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ایمان میرزایی نژاد درجوزی
تاریخ:
1397/07/02
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ایمان میرزایی نژاد درجوزی
تاریخ:
1397/07/02
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو شراره ابراهیمی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/07/02
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: زهرا خلیلی فخرابادی
تاریخ:
1397/07/02
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه قاسمی
تاریخ:
1397/07/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدجواد اسلامی مورد تصویب مدیر گروه خانم موسی پور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیلی ارتباط بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1397/07/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احد زین الدینیان مورد تصویب مدیر گروه خانم موسی پور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین حسابداری منابع انسانی و پاداش های مالی با جذب سپرده های بانکی در شعب بانک ملت شهر کرمان .......
تاریخ:
1397/07/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زینب رمضانی زمین حسین مورد تصویب مدیر گروه خانم موسی پور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت حسابرسی با توجه به نقش میانجی استقلال حسابرسان .......
تاریخ:
1397/07/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ساره امیری دوماری مورد تصویب مدیر گروه خانم موسی پور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیر سرمایه در گردش و شیوه های تأمین مالی بر بازده سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1397/07/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه نامجو مورد تصویب مدیر گروه خانم موسی پور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین هموار سازی سود و کیفیت اطلاعات مالی با سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای بورس تهران .......
تاریخ:
1397/07/02
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو نوید محی الدینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/07/02
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو فاطمه احمدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/07/02
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو ارزو امیریان کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/07/02
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو ارزو امیریان کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/07/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سمیه نوش ابادی مورد تصویب مدیر گروه سیدابوالفضل جعفری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی جایگاه توافقات عمودی و افقی در نظام حقوق رقابت در حقوق ایران و نظام های بین المللی .......
تاریخ:
1397/07/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ندا محسنی تکلو
تاریخ:
1397/07/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احد زین الدینیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین حسابداری منابع انسانی و پاداش های مالی با جذب سپرده های بانکی در شعب بانک ملت شهر کرمان .......
تاریخ:
1397/07/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو الهه ها شمزهي مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی الگوی بهسازی استراتژیک نیروی انسانی در دادگستری های کل کشور .......
تاریخ:
1397/07/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شیما خسروی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر نظام جامع کارآفرینی سازمانی در حوزه بهداشت و درمان .......
تاریخ:
1397/07/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدسعید آخوندی
دانشجو: مجید قاسمی زاده
تاریخ:
1397/07/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حدیث حسین پور ابراهیمی
تاریخ:
1397/07/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدحسین صفوی گردینی
تاریخ:
1397/07/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا محی الدینی
تاریخ:
1397/07/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نجمه صفری نژاد
تاریخ:
1397/07/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدحسین صفوی گردینی مورد تصویب مدیر گروه خانم حسن زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثير مقادير مختلف NaCl بر رشد رويشي، جوانه زني كنيديوم و ميكرواسكلروت هاي ايزوله هاي Verticillium dahliae جدا شده از پسته .......
تاریخ:
1397/07/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ناصر فهیمی مورد تصویب مدیر گروه خانم حسن زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر چند قارچکش بر رشد عامل بلایت برگی سپتوریایی پسته در شرایط آزمایشگاهی .......
تاریخ:
1397/07/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدحسین صفوی گردینی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثير مقادير مختلف NaCl بر رشد رويشي، جوانه زني كنيديوم و ميكرواسكلروت هاي ايزوله هاي Verticillium dahliae جدا شده از پسته .......
تاریخ:
1397/07/01
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو احسان یزدان کشکو کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/07/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نرگس پورحسن خانی دولت ابادی
تاریخ:
1397/07/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ناصر فهیمی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر چند قارچکش بر رشد عامل بلایت برگی سپتوریایی پسته در شرایط آزمایشگاهی .......
تاریخ:
1397/06/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه نامجو مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین هموار سازی سود و کیفیت اطلاعات مالی با سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای بورس تهران .......
تاریخ:
1397/06/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امین شیخ اسدی
تاریخ:
1397/06/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امین شیخ اسدی
تاریخ:
1397/06/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امین شیخ اسدی
تاریخ:
1397/06/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امین شیخ اسدی
تاریخ:
1397/06/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امین شیخ اسدی
تاریخ:
1397/06/31