دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

ـــــــــــــ


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 2                   کاربران مهمان: 4
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی سرگلزایی
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالرضا نخعی خیرابادی
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امین نظری
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد خراسانی پور اسمعیل اباد
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: قاسم دوستی پور
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرتضی جلایی فر
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرتضی جلایی فر
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرتضی جلایی فر
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرتضی جلایی فر
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرتضی جلایی فر
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میلاد بهره مند نیا
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عصمت رستمی راوری
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدمحسن حسینی کشکوییه
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: محسن یزدان پناه
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محسن یزدان پناه
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا ابراهیمی
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو طیبه سیستانی بهرامشاهی دره در مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی ارزیابی و اولویت بندی موانع عمده در مسیر توسعه برنامه های تربیتی (پرورشی) در مدارس دخترانه مقطع متوسطه اول شهر کرمان(ناحیه یک) .......
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سکینه رنجبر کریم ابادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عوامل مرتبط با توسعه رویکرد مدرسه محوری در آموزشگاههای پسرانه مقطع متوسطه شهر کرمان (ناحیه دو) .......
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: سمیرا بنی اسدی اختیار ابادی
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: سلمان محمودیان
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: محسن کاظمی امیری
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: اعظم بخشنده
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: مهشاد محمودی
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: هادی برخورداری پور
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو فرشته مکی نژاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا ابراهیمی
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا نصیری فر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نقش میانجی معنویت محیط کار در رابطه عدالت ادراک شده و رفتارهای کارافرینانه پرستاران بیمارستان بافت .......
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو ناهید حسنخانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو عبدالحسین احمدپور معرفی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو محسن یزدان پناه کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یاسر رضایی پورمشیزی
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یاسر رضایی پورمشیزی
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سید علی اکبر حسینی کبوترخانی مورد تصویب مدیر گروه ریحانه طاهری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جایابی و تعیین سایز بهینه پست های توزیع با در نظر گرفتن رشد بار .......
تاریخ:
1396/05/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میلاد بهره مند نیا
تاریخ:
1396/05/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو روح الله سلیم پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود امنیت الگوریتم AES در اینترنت اشیا با استفاده از الگوریتم دیفی-هلمن .......
تاریخ:
1396/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن کریمی
تاریخ:
1396/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن کریمی
تاریخ:
1396/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن کریمی
تاریخ:
1396/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید پیام حسینی مقدم
تاریخ:
1396/05/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو لیلی خنامانی فلاحتی پور مورد تصویب مدیر گروه سیدابوالفضل جعفری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی حقوقی اشتغال زوجه وتطبیق آن با فقه ( امامیه و عامه) .......
تاریخ:
1396/05/25