دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 99                   کاربران مهمان: 182
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانهاساتید دانشگاه

ورود به سامانهمدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانهاخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه سالاری مورد تصویب مدیر گروه پونه طبیب زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تبیین و ارزيابي آزادي اجتماعات در قانون اساسي ايران با تاكيد بر موازين حقوق بشر .......
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد شیبک مورد تصویب مدیر گروه پونه طبیب زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی قوانین و مقررات آموزش و پرورش رایگان در ایران .......
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه سالاری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تبیین و ارزيابي آزادي اجتماعات در قانون اساسي ايران با تاكيد بر موازين حقوق بشر .......
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ابوالفضل اکبری پور روامهران مورد تصویب مدیر گروه پونه طبیب زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند قانون گذاری با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .......
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: درنا مازار
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: درنا مازار
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مسلم خدابخشی
دانشجو: حسین نجارپور
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: معصومه سالاری
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو میثم اسماعیل زاده نوقی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدیه ایرانمنش
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین شهاب الدینی پاریزی
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین شهاب الدینی پاریزی
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین شهاب الدینی پاریزی
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسین شهاب الدینی پاریزی مورد تصویب مدیر گروه علیرضا غفاری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: برنامه ریزی فضای عمومی شهری حد فاصل میدان انقلاب تا میدان ابراهیم شهر رفسنجان .......
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: الهه محمدعلی نژاد
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نرگس بهره مند
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نرگس بهره مند
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نرگس بهره مند
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نرگس بهره مند
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی کرمی زارع قاسم اباد
تاریخ:
1395/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد کرمی پور عباس ابادی
تاریخ:
1395/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا فلاحیان
تاریخ:
1395/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سوگل قوامی بهزادی
تاریخ:
1395/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدیه قلی زاده
تاریخ:
1395/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سکینه نظری رباطی
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر فاتحی مرج
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدجواد مقیمی
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا سلطانی راد
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مسلم خدابخشی
دانشجو: هادی احمدیوسفی سرحدی
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مسلم خدابخشی
دانشجو: شهناز میرزایی بهمن اباد
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مسلم خدابخشی
دانشجو: سجاد مقبلی هنزایی
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مسلم خدابخشی
دانشجو: حسین نجارپور
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو مهدی ترابی زرندی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا سلطانی راد
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه کمالی بندبانی
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه کمالی بندبانی
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا سلطانی راد
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا سلطانی راد
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هاجر عباس ابادی مورد تصویب مدیر گروه محمد ضیاءالدینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش میانجی عدالت و حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه بین رویکرد راهبردی نظام نگهداشت منابع انسانی وتمایل به ترک خدمت در کارکنان دانشکده علوم پزشکی رفسن .......
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا سلطانی راد
تاریخ:
1395/12/05