استاد عزیز و دانشجوی گرامی

باسلام

احتراما با توجه به یکپارچه سازی سامانه پایان نامه ها برای کلیه دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور

کلیه اساتید گرامی و همچنین تمامی دانشجویانی که در حال انجام مراحل تصویب پایان نامه بوده و کد دفاع برای آنها صادر نشده است می بایست حداکثر تا تاریخ 20-02-1398 در سامانه جدید ثبت نام نمایند

بدیهی است پس از تاریخ فوق سایت قدیم غیر فعال خواهد شد.

لازم بذکر است برای دانشجویانی که پروپوزال آنها تصویب شده، ملاک تاریخ سیستم قبل خواهد بود و از این لحاظ متضرر نخواهند شد.(این دانشجویان نیز باید در سایت جدید ثبت نام نمایند)

 

 نکات ضروری جهت ثبت نام:

آدرس پست الکترونیک باید صحیح درج شود زیرا رمز عبور به این آدرس ارسال می گردد و در صورت درج اشتباه امکان ثبت نام مجدد وجود ندارد.

اگر مشخصات استاد شما در این سامانه وجود ندارد به ایشان اطلاع دهید تا در سایت ثبت نام نمایند.

دستور العمل ثبت نام بصورت فیلم در سایت موجود است.

آدرس سایت جدید: https://ris.iau.ac.ir


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان


ثبت نام دانشجویانورود دانشجویانجستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو حدیث حسین پور ابراهیمی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو مهسا عرفانی ناطق کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو فاطمه سلمانی پورقاسم ابادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو محبوبه جزینی زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو الهه صادقی حسین ابادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو امیرحسین تقی زاده ده نوی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو مسعود مهدوی فرد کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو محمدرضا حاجی زاده روگوشوئیه کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو رضوان محمودی میمند کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: نوید جعفریان
تاریخ:
1398/07/13
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو احمد عبدالله پور کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/08
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو عصمت محمدی زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/08
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو عصمت محمدی زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/08
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: محمد ازاد
تاریخ:
1398/07/07
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: محمد ازاد
تاریخ:
1398/07/07
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: نوید جعفریان
تاریخ:
1398/07/07
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو مجید ذوالفقاری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/07
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو مسلم کریمی مسکونی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/07
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو حسن زندی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/07
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو مهدی شمسی گوشکی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/07
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو محمدرضا امیری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/07
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو زینت برهانی نژاد جرجافکی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/07
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو علیرضا بهدادنیا کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/07
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو ناهید حاج حسینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/07
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نوید جعفریان
تاریخ:
1398/07/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نوید جعفریان
تاریخ:
1398/07/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد ازاد
تاریخ:
1398/07/06
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو امین زارع منصوری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/06
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: اطهره داودیان
تاریخ:
1398/07/04
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو حجت اسدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/03
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو حامد درویش متولی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو بهروز مرادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو ارش رئیسی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو حامد عاشورزاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/06/31
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: اطهره داودیان
تاریخ:
1398/06/31
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: افسانه اکبری پور بارچی
تاریخ:
1398/06/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: اطهره داودیان
تاریخ:
1398/06/31
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: محمدرضا صادقی
تاریخ:
1398/06/31
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: مینا فخرابادی پور
تاریخ:
1398/06/31
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: مهدی اسمعیل زاده اشینی
تاریخ:
1398/06/31