دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 1                   کاربران مهمان: 3
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن عسکری حصن
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن عسکری حصن
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهتاب گروئی ساردو
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمود سلطانی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمود سلطانی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سکینه رنجبر کریم ابادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیر باورهای ارتباطی بر گرایش ارزشی به کار در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر رفسنجان .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نجمه محسنی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد رضا عامری
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو جیران السادات افصح هجری مورد تصویب مدیر گروه خانم حسن زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: سنجش توانايي سويه هاي بومي مخمري ناهمساز جهت مهار زيستي Aspergillus flavus و توليد آفلاتوكسين در پسته .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معظمه شيرواني باغباغوييه مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل و بررسی نظامهای انتخاباتی ایران و آمریکا .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیدعلیرضا آرش مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل اثر تعدیلی چرخه عمر شرکت ب رابطه بین استراتژی تحقیق و توسعه رشد شرکت .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سعید نجارزاده مورد تصویب مدیر گروه سیدمهدی احمدی موسوی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی چالش های واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرائم ضابطین قضایی به سازمان قضایی نیروهای مسلح .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو طوبی سلاجقه تذرجی مورد تصویب مدیر گروه سیدمهدی احمدی موسوی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل فقهی-حقوقی جرم افساد فی الارض .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نصرت ندارگوهری مورد تصویب مدیر گروه سیدمهدی احمدی موسوی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نقش سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پیشگیری از جرائم اقتصادی .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا سجادیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: حفاظت و نگهداری پایدار ریز شبکه در حالت مستقل از شبکه .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عباس کریمی حمید ابادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تبیین نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری در رابطه بین توانمندسازی کارکنان با بهره وری نیروی انسانی در شعب بانک تجارت شهررفسنجان .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نصرت ندارگوهری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نقش سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پیشگیری از جرائم اقتصادی .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدرضا زین الدینی منصورابادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه راهکاری جهت کاهش اثر خودروهای برقی بر کیفیت شبکه های توزیع .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ایوب رضایی
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا طالبی نژاد بیاضی
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو سمیرا سرچشمه پور کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نصرت ندارگوهری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نقش سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در پیشگیری از حرائم اقتصادی .......
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: سیدعلی مدرسی
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: سیدعلی مدرسی
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو نجمه نوروزی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد اسکندری نسب سیاه کوهی
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد اسکندری نسب سیاه کوهی
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو طوبی سلاجقه تذرجی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل فقهی-حقوقی جرم افساد فی الارض .......
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امین سلطانی نژاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی فقهی حقوقی شروع به جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی 92 .......
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهتاب گروئی ساردو مورد تصویب مدیر گروه سیدابوالفضل جعفری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: آثار و احکام تبعیت خارجی طرف دعوا در حقوق مدنی ایران .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احمد اسکندری نسب سیاه کوهی مورد تصویب مدیر گروه سیدابوالفضل جعفری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: 1.مفهوم مهریه در قانون مدنی و رویه عملی حقوق ایران و تطابق آن با مفهوم مهریه در فقه امامیه .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسین زمانی کوه پنجی مورد تصویب مدیر گروه سیدابوالفضل جعفری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جایگاه ثبت احوال درقوانین حمایت از خانواده و فرزندخواندگی .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد محمودنیا میمندی
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد محمودنیا میمندی
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد محمودنیا میمندی
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدسعید آخوندی
دانشجو: مجید اکبری
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدسعید آخوندی
دانشجو: زهره ابراهیمی سیریزی
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدرضا جهانگیری
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدسعید آخوندی
دانشجو: احمد اسماعیلی علی اباد وزیر
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدسعید آخوندی
دانشجو: سمیه سیستانی پور
تاریخ:
1396/09/20