دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو افسانه ایرانپور مورد تصویب مدیر گروه علی نمازیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بیش اطمینانی مدیر عامل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1396/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مرجان کمالی مورد تصویب مدیر گروه علی نمازیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین ظرفیت وام گیری و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1396/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم کاظمی گونلویی مورد تصویب مدیر گروه علی نمازیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین تخصص مالی و جنسیت اعضای کمیته حسابرسی با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1396/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم کاظمی گونلویی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین تخصص مالی و جنسیت اعضای کمیته حسابرسی با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1396/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مرجان کمالی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین ظرفیت وام گیری و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1396/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو افسانه ایرانپور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بیش اطمینانی مدیر عامل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1396/12/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید باقری زاده اناری
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: مینا تقی زاده
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: محمدرضا گهرگزی
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: عذری ملکی
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: عباس کریمی حمید ابادی
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: عبدالغفور نصیری
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: محمود دهقان نژاد
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: زهره غلامرضایی نژاد
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: رضا اسماعیلی رنجبر
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: سیدصادق تقوی فر
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: حسین حسین نسب
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: علی زینلی احمدی ابادی
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: امین احمدی
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: حسین عبدلی مسینان
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: فاطمه علوی
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: شراره ابراهیمی
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: محمدصادق پاکزاد
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: علیرضا مغویی نژاد
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: محمدرضا احمدی نژاد
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: نرگس پورحسن خانی دولت ابادی
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: حامد هاشمزهی
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: مسعود بیگمرادی
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: فرزانه ترکپوربوستانی
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن اباذری
دانشجو: محمدرضا خیرمندپاریزی
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه سادات یحیوی ده موسی
تاریخ:
1396/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نجمه رضایی زاده برواتی
تاریخ:
1396/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نجمه رضایی زاده برواتی
تاریخ:
1396/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهناز خیرخواه پاریزی
تاریخ:
1396/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نجمه محسنی
تاریخ:
1396/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هانیه سعیدی گراغانی
تاریخ:
1396/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرضیه امینیان
تاریخ:
1396/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: راضیه السادات میرحسینی
تاریخ:
1396/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داود پاباغی
تاریخ:
1396/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه فرحی
تاریخ:
1396/12/26