دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 12
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانهمدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانهاخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محدثه کارور
تاریخ:
1396/01/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محدثه کارور
تاریخ:
1396/01/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سکینه نظری رباطی
تاریخ:
1396/01/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو میترا دهقان زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر هنردرمانی بر اختلالات رفتاری و هوش هیجانی در کودکان پیش دبستانی مهدکودکهای شهرستان رفسنجان در سال 1396-1395 .......
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه نصیری زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عملکرد قربانیان تجاوز جنسی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در حافظه روزمره وحافظه اینده نگر .......
تاریخ:
1395/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه خواهنده کارنما مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه مثبت اندیشی با هراس اجتماعی و خودمهربانی در دانشجویان دانشگاه آزاد رفسنجان .......
تاریخ:
1395/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امیرحسین بیرامی
تاریخ:
1395/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مژده کرمی راویز مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تحلیلی اشکالات لایحه ی سرپرستی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست .......
تاریخ:
1395/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هادی میرزاپورمشیزی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تأثیر اسباب طولی و عرضی همراه با تقصیر خوانده در مسؤلیت مدنی متصدیان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی با نگاهی بر قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسا .......
تاریخ:
1395/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ویدا علی حسینی
تاریخ:
1395/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ویدا علی حسینی
تاریخ:
1395/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ویدا علی حسینی
تاریخ:
1395/12/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نسرین السادات موسوی مهدی
تاریخ:
1395/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عباسعلی محمودی
تاریخ:
1395/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خدیجه شاهرخی کهنوج
تاریخ:
1395/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: افسانه ازاده قمصری
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو طیبه فتاحی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو عباس فاتحی مرج کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: رضا امیری پور
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محبوبه مومنی گزستان مورد تصویب مدیر گروه علی نمازیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری ، کارائی حاکمیت شرکت و انتخاب سرمایه گذاری .......
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ناهید نادرنژاد
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ناهید نادرنژاد
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ناهید نادرنژاد
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:خانم حسن شاهی
دانشجو: مریم منصوری بیدخوانی
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:خانم حسن شاهی
دانشجو: محمدباقر کمالی
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:خانم حسن شاهی
دانشجو: محمدعلی زینلی مقدم
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:خانم حسن شاهی
دانشجو: کمال خسروی بابادی
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:خانم حسن شاهی
دانشجو: محمد افشارمنش
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:خانم حسن شاهی
دانشجو: هاجر عباس ابادی
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی تقی نژاد کمال اباد
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ناهید نادرنژاد
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ناهید نادرنژاد
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی دهقان نیری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: آسیب شناسی عملکرد ضابطین در تحقیقات مقدماتی و تاثیر آن در فرآیند رسیدگی ، در امور کیفری .......
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی دهقان نیری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: آسیب شناسی عملکرد ضابطین در تحقیقات مقدماتی و تاثیر آن در فرآیند رسیدگی ، در امور کیفری .......
تاریخ:
1395/12/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی تقی نژاد کمال اباد
تاریخ:
1395/12/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی تقی نژاد کمال اباد
تاریخ:
1395/12/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محبوبه مومنی گزستان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری ، کارائی حاکمیت شرکت و انتخاب سرمایه گذاری .......
تاریخ:
1395/12/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه اماریان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه مدیریت سود با افشا و عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1395/12/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جیران السادات افصح هجری
تاریخ:
1395/12/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جیران السادات افصح هجری
تاریخ:
1395/12/24