دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجتبی زیندینی
تاریخ:
1397/03/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن علیشاهی
تاریخ:
1397/03/02
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو مهدی شیرزادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/02
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو محجوب ربیعی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/02
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو علیرضا شریفی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/02
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو مژگان کیوان زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/02
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو سهیلا سلطانی نژاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/02
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو علیرضا تقی زاده رفاهی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/02
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو سلیم محمدی سلیمانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسن عباس پور مورد تصویب مدیر گروه مژده نورمحمدیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه مدیریت استعداد و مهارتهای ارتباطی با اثربخشی سازمانی در بین کارکنان موسسه اعتباری نور شهرستان رفسنجان .......
تاریخ:
1397/03/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حدیث حسین پور ابراهیمی
تاریخ:
1397/03/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه جعفری
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهین زینلی فتح ابادی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجید زارع همت اباد
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا جعفری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر بخشی آموزه های دینی بر کیفیت زندگی و سلامت روانشناختی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره اول شهر رفسنجان .......
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:خانم حسن شاهی
دانشجو: محمود دهقان نژاد
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو الهام شهسواری کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدحسین تهامی پور زرندی
تاریخ:
1397/02/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمید زمانی بابگهری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی سنجه ای برای پیمایش ویژگی های سازمان مبتنی بر استعاره مغز .......
تاریخ:
1397/02/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: شکوه دولت کردستانی
تاریخ:
1397/02/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یوسف سالاری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جرایم ارتکابی اتباع بیگانه و تاثیر ان بر احساس امنیت شهروندان شهر کرمان با تاکید بر جرم آدم ربایی .......
تاریخ:
1397/02/31
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو حسن فاتحی نسب کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/02/31
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: مریم مهدوی نسب محمد اباد
تاریخ:
1397/02/31
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: مریم مهدوی نسب محمد اباد
تاریخ:
1397/02/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مریم مهدوی نسب محمد اباد
تاریخ:
1397/02/31
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: محمود عرب پور
تاریخ:
1397/02/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرهاد محمدیان مورد تصویب مدیر گروه پونه طبیب زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش مراجع قضائی و شبه قضائی در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمائی .......
تاریخ:
1397/02/31
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو محمد محمدی رنجبر کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/02/31
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو ابوالفضل حاج اسمعیلی کاظم ابادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/02/31
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو فاطمه اژدری حیدرابادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/02/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو الهه سلطانی زرندی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: قواعدحاکم بر انواع نمایندگی در بیع بین المللی کالا .......
تاریخ:
1397/02/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امیر عسکری گور
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه سادات یحیوی ده موسی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن علیشاهی
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو جواد نورمحمدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر اقتصاد سیاسی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عامل نفت .......
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شیلا سیف الدینی خالقی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: آلگوی رفتاری ایران و روسیه درقبال خاورمیانه ، مطالعه موردی بحران سوریه (2017-2011) .......
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عبدالرسول مهاجري پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی هیات حمایت از صنایع در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان .......
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی ابراهیم اقایی گلو سالار
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدیه رجایی نژاد
تاریخ:
1397/02/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمود عرب پور
تاریخ:
1397/02/30