دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

ـــــــــــــ


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن کریمی
تاریخ:
1396/04/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد رضا قاسمی زاده
تاریخ:
1396/04/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد رضا قاسمی زاده
تاریخ:
1396/04/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا صادقی خلیل ابادی
تاریخ:
1396/04/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امین شیخ اسدی
تاریخ:
1396/04/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرضیه شعبانی فرستگی
تاریخ:
1396/04/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرضیه شعبانی فرستگی
تاریخ:
1396/04/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امین شیخ اسدی
تاریخ:
1396/04/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امین شیخ اسدی
تاریخ:
1396/04/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا صادقی خلیل ابادی
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شراره برکچی
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا صادقی خلیل ابادی مورد تصویب مدیر گروه محمد ضیاءالدینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیر فاکتورهای مدیریت سبز بر توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی‎ رفسنجان .......
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه یزدانی فرد مورد تصویب مدیر گروه محمد ضیاءالدینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نقش میانجی مدیریت استعداد در رابطه بین تفکر استراتژیک و رفتار کار افرینانه کارکنان واحد های ستادی دانشکده علوم پزشکی کرمان .......
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اعظم خدادادی مورد تصویب مدیر گروه محمد ضیاءالدینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیر مهارتهای ارتباطی بر کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش میانجی سلامت سازمانی و جو خلاقانه در شعب بانک ملی شهر زاهدان .......
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا پیوندی مورد تصویب مدیر گروه محمد ضیاءالدینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر بدبینی به تغییر سازمانی بر رضایت شغلی و نقش میانجی گری انگیزه ی شغلی و ارتباط گریزی در این ارتباط (مطالعه موردی معلمان دوره متوسطه دوم شه .......
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مجید زمانی مورد تصویب مدیر گروه ریحانه طاهری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تقسیم بهینه و اقتصادی توان در یک ریز شبکه مبتنی بر تولید همزمان برق و حرارت(CHP) به منظور کاهش هزینه تولید و آلایندگی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده .......
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه یزدانی فرد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نقش میانجی مدیریت استعداد در رابطه بین تفکر استراتژیک و رفتار کار افرینانه کارکنان واحد های ستادی دانشکده علوم پزشکی کرمان .......
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا صادقی خلیل ابادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیر فاکتورهای مدیریت سبز بر توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی‎ رفسنجان .......
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا پیوندی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر بدبینی به تغییر سازمانی بر رضایت شغلی و نقش میانجی گری انگیزه ی شغلی و ارتباط گریزی در این ارتباط (مطالعه موردی معلمان دوره متوسطه دوم شه .......
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو لیلی خنامانی فلاحتی پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی حقوقی اشتغال زوجه وتطبیق آن با فقه ( امامیه و عامه) .......
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو لیلی خنامانی فلاحتی پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی حقوقی اشتغال زوجه وتطبیق آن با فقه ( امامیه و عامه) .......
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اکرم حسن زاده
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حدیث حسین پور ابراهیمی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تطبیقی جایگاه دادستان وضابطین در جرایم مشهود در حقوق ایران و آمریکا .......
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدسعید آخوندی
دانشجو: علی دهقان نیری
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدسعید آخوندی
دانشجو: عبداله وزیری
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم ترکزاده ماهانی
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بنیامین کوثر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: الویت بندی عوامل مؤثر بر قابلیت های استراتژیک نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهر رفسنجان .......
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو ارزو رحیمی مقبلی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه نصیری زاده
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: روح الله رنجبر
تاریخ:
1396/03/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه نوری
تاریخ:
1396/03/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: جواد حسنی
تاریخ:
1396/03/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی مهرالحسینی
تاریخ:
1396/03/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی مهرالحسینی
تاریخ:
1396/03/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی مهرالحسینی
تاریخ:
1396/03/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی مهرالحسینی
تاریخ:
1396/03/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی مهرالحسینی
تاریخ:
1396/03/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی مهرالحسینی
تاریخ:
1396/03/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی مهرالحسینی
تاریخ:
1396/03/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی مهرالحسینی
تاریخ:
1396/03/30