دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 2                   کاربران مهمان: 9
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانهمدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانهاخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منصوره سالارپور غربا
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منصوره سالارپور غربا
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نسرین اسلامی شهربابکی
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه اکبری نسب حسین ابادعلیا
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سحر سیدی مرغکی مورد تصویب مدیر گروه سیدابوالفضل جعفری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی آثار حقوقی ازدواج های غیر ثبتی .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شیما زاهدی راد
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شیما زاهدی راد
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سحر سیدی مرغکی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی آثار حقوقی ازدواج های غیر ثبتی .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شیما زاهدی راد
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سحر سیدی مرغکی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی آثار حقوقی ازدواج های غیر ثبتی .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی تقی نژاد کمال اباد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو حمید علی بیگی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هاشم شریفی پورسراسیاب
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا احمدپور مبارکه مورد تصویب مدیر گروه سیدمهدی احمدی موسوی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جایگاه تحقق دادرسی عادلانه در حمایت از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه السادات میرتاج الدینی مورد تصویب مدیر گروه سیدمهدی احمدی موسوی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: سیاست جنایی مشارکتی پیشگیری از قاچاق .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم ترکزاده ماهانی مورد تصویب مدیر گروه سیدمهدی احمدی موسوی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل جرم شناختی جرائم مالی کارکنان دولت .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد مهدی ترک زاده گروییه
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد مهدی ترک زاده گروییه
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد مهدی ترک زاده گروییه
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سمیه صادقی جرجافکی
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجتبی فتحعلی پور
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه اکبری نسب حسین ابادعلیا
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سعید بهبودی نژاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی مسئولیت مدنی پزشکان و داروسازان در رویه قضایی و حقوق ایران .......
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سعید بهبودی نژاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی مسئولیت مدنی پزشکان و داروسازان در رویه قضایی و حقوق ایران .......
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو مهدی نورمحمدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو طاهره شجاع قره اغاج کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو هادی مطهری کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو زهره مومنی تذرجی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو اسما اله ابادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مجتبی فتحعلی پور مورد تصویب مدیر گروه سیدابوالفضل جعفری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی جایگاه داوری در حقوق خانواده با تاکید بر جایگاه آن در قانون جدید حمابت از خانواده و قانون آیین دادرسی مدنی .......
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو فریبا لنگری کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو نسرین اسلامی شهربابکی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مسعود مرادی مورد تصویب مدیر گروه محمد ضیاءالدینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: برسی تاثیر سبک های دفاعی بر تصمیم گیری مشارکتی باتوجه به نقش میانجی اعتماد فردی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان .......
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو افسانه محمودی میمند کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/02/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا دهقان زاده
تاریخ:
1396/02/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا دهقان زاده
تاریخ:
1396/02/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا دهقان زاده
تاریخ:
1396/02/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا دهقان زاده
تاریخ:
1396/02/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا دهقان زاده
تاریخ:
1396/02/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا دهقان زاده
تاریخ:
1396/02/05