دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 1                   کاربران مهمان: 2
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانهاساتید دانشگاه

ورود به سامانهمدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانهاخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهراالسادات نعمت اله زاده
تاریخ:
1395/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اکبر رضایی شریف
تاریخ:
1395/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: معصومه احمدی نیا
تاریخ:
1395/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امیر توسلی
تاریخ:
1395/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حجت شاه حیدری پور
تاریخ:
1395/10/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اکبر رضایی شریف مورد تصویب مدیر گروه مژده نورمحمدیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه مهارت های تحصیلی، خوش بینی و فراشناخت با اضطراب امتحان در دانش آموزان پسر تیزهوش مدرسه علامه حلی دوره اول متوسطه شهرستان رفسنجان .......
تاریخ:
1395/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شکوه دولت کردستانی
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حجت شاه حیدری پور
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حجت شاه حیدری پور
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حجت شاه حیدری پور
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو مریم نژاد ملایری کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو علی اصغر باقری کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو عبدالرسول انصاری کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو محسن عسکریان پور کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو زهره رسولی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو علی اردانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو معصومه نجم الدینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو امیر فرحناکی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو فاطمه علی حیدری کشکویی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کاظم حسینی نژاد کمال ابادی
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهره زین العابدینی علی اباد وزیر مورد تصویب مدیر گروه مهدی باقری زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: کاهش تهدیدات امنیتی در رایانش ابری از طریق حسابرسی عمومی بهینه و دینامیک داده .......
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسین کریمی رفسنجان مورد تصویب مدیر گروه مهدی باقری زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: روشی نوین جهت کنترل جریان داده‎ها در شبکه‎های اقتضایی وسایل نقلیه .......
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسین کریمی رفسنجان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: روشی نوین جهت کنترل جریان داده‎ها در شبکه‎های اقتضایی وسایل نقلیه .......
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو کاظم حسینی نژاد کمال ابادی مورد تصویب مدیر گروه محمد ضیاءالدینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی سیستم حمل و نقل چابک( مطالعه موردی: موتورپول هاي مجتمع مس سرچشمه) .......
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهراالسادات نعمت اله زاده
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: عبدالله باقریان بهرمان
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: عبدالله باقریان بهرمان
تاریخ:
1395/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین بمی ناصریه
تاریخ:
1395/10/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهره زين العابديني علي اباد وزير مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: کاهش تهدیدات امنیتی در رایانش ابری از طریق حسابرسی عمومی بهینه و دینامیک داده .......
تاریخ:
1395/10/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی اقاحسنی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه بين بلوغ كاركنان و كارآفريني فردی با موفقيت شغلي آنها در مجتمع مس سرچشمه .......
تاریخ:
1395/10/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شیما جهانشاهی مورد تصویب مدیر گروه پونه طبیب زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مسائل حقوقی و اجرایی کاداستر .......
تاریخ:
1395/10/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمیدرضا سلیمانی ده دیوان مورد تصویب مدیر گروه محمد ضیاءالدینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش ارتباط گریزی کارکنان بر عملکرد شغلی انها با توجه به تاثیرات میانجی عزت نفس سازمانی ومشارکت سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان .......
تاریخ:
1395/10/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمیدرضا سلیمانی ده دیوان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش ارتباط گریزی کارکنان بر عملکرد شغلی انها با توجه به تاثیرات میانجی عزت نفس سازمانی ومشارکت سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان .......
تاریخ:
1395/10/25
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو الهام زمانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/25
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو علیرضا خمری کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/25
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید محمدی
دانشجو: فاطمه نوری
تاریخ:
1395/10/25
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید محمدی
دانشجو: سمیرا بنی اسدی اختیار ابادی
تاریخ:
1395/10/25
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید محمدی
دانشجو: فرزانه حسینی نوه
تاریخ:
1395/10/25
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید محمدی
دانشجو: فربد محمدی شاهرخی
تاریخ:
1395/10/25
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید محمدی
دانشجو: مریم فاتحی مرج
تاریخ:
1395/10/25