استاد عزیز و دانشجوی گرامی

باسلام

احتراما با توجه به یکپارچه سازی سامانه پایان نامه ها برای کلیه دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور

کلیه اساتید گرامی و همچنین تمامی دانشجویانی که در حال انجام مراحل تصویب پایان نامه بوده و کد دفاع برای آنها صادر نشده است می بایست حداکثر تا تاریخ 20-02-1398 در سامانه جدید ثبت نام نمایند

بدیهی است پس از تاریخ فوق سایت قدیم غیر فعال خواهد شد.

لازم بذکر است برای دانشجویانی که پروپوزال آنها تصویب شده، ملاک تاریخ سیستم قبل خواهد بود و از این لحاظ متضرر نخواهند شد.(این دانشجویان نیز باید در سایت جدید ثبت نام نمایند)

 

 نکات ضروری جهت ثبت نام:

آدرس پست الکترونیک باید صحیح درج شود زیرا رمز عبور به این آدرس ارسال می گردد و در صورت درج اشتباه امکان ثبت نام مجدد وجود ندارد.

اگر مشخصات استاد شما در این سامانه وجود ندارد به ایشان اطلاع دهید تا در سایت ثبت نام نمایند.

دستور العمل ثبت نام بصورت فیلم در سایت موجود است.

آدرس سایت جدید: https://ris.iau.ac.ir


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان


ثبت نام دانشجویانورود دانشجویانجستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: سمیرا ایرانمنش
تاریخ:
1399/12/10
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: منصوره بنی اسدی
تاریخ:
1399/12/10
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: علیرضا خاتمی
تاریخ:
1399/12/10
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: علیرضا خاتمی
تاریخ:
1399/12/10
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: حجت الله قیصران پور
تاریخ:
1399/12/10
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سمیرا ایرانمنش
تاریخ:
1399/08/03
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سمیرا ایرانمنش
تاریخ:
1399/07/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سمیرا ایرانمنش
تاریخ:
1399/07/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: منصوره بنی اسدی
تاریخ:
1399/03/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حجت الله قیصران پور
تاریخ:
1398/11/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حجت الله قیصران پور
تاریخ:
1398/10/15
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علیرضا خاتمی
تاریخ:
1398/10/09
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علیرضا خاتمی
تاریخ:
1398/10/04
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: افشین ناصری
تاریخ:
1398/09/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: افشین ناصری
تاریخ:
1398/08/28
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو محمد ضیاالدینی دشتخاکی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/27
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو افشین ناصری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/25
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو مهدیه دهقان رحیمی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/22
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو علی زین الدینی ریسه کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/22
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مقداد مهدوی فرد
دانشجو: علیرضا بهدادنیا
تاریخ:
1398/08/18
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علیرضا بهدادنیا
تاریخ:
1398/08/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا دریجانی
تاریخ:
1398/08/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا دریجانی
تاریخ:
1398/08/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا دریجانی
تاریخ:
1398/08/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا دریجانی
تاریخ:
1398/08/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا دریجانی
تاریخ:
1398/08/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا دریجانی
تاریخ:
1398/08/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا دریجانی
تاریخ:
1398/08/13
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو فرزانه بریجن کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/13
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو محبوبه جمالی مقدم کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/13
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو محمدحسین جوهری سرجاز کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/13
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو سمیه کریمی گهرگزی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/08
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو سهیلا دارم کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/08
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو احسان پور رستم هرمزیاری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/04
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو محمدعلی کدوری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/04
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو محمدمهدی جلالی اب برده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو ارش محولاتی شمسی خان کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو فاطمه گروئی ساردو کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو محدثه بهادر کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/29
موضوع: صدور کد
سیدمهدی حسینی خطیب برای پایان نامه دانشجو مهدی اقاحسنی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/29